Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

         Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΘΗ

 Στην ΄Αβυσσο το φορτίο σου πέταξε .
΄Ανθρωπε , ξέχασε . ΄Ανθρωπε , ξέχασε .              
 Θεική είν ' η τέχνη της λήθης .
 Αν θέλεις να πετάξεις ,
στα ΄Υψη αν θέλεις να φτάσεις
το πιο βαρύ φορτίο σου στη θάλασσα να πετάξεις .
 Η θάλασσα να , στη θάλασσα πέσε .
Θεική είναι η τέχνη της λησμονιάς .
Η λήθη του εαυτού μου ,
 για την οποία πρόκειται εδώ ,
μπορεί να είναι μια έκσταση ,
 ή ο θάνατος και η άλλη ζωή.

Φρ. Νίτσε
(ποιήματα)